گزارش تصویری

  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png

اخبار مرکز

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
اندیشه معراج
ثبت نام ترم مهر ماه 98 بشتایبد...

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
جذب حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز شهرکرد برای ترم مهرماه 98
جذب حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز شهرکرد برای ترم مهرماه 98

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
تحلیل بیانیه گام دوم با حضور استاد زیبایی نژاد
اردوی آموزشی تفریحی یک روزه شیخ شبان

a