گزارش تصویری

  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png

اخبار مرکز

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی
اردوی ضیافت رضوی با عنوان ضیافت اندیشه فعالان فرهنگی سیاسی در مشهد مقدس برگزار گردید.

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
چهل شاخصه جوان مومن انقلابی از دیدگاه رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای
از دیدگاه رهبر انقلاب حضرت امام خامنه ای جوان مومن انقلابی : 1. خود را مدیون اسلام و انقلاب می داند. 2. مومن به انقلاب و مبانی آن است. 3. به آینده انقلاب و نظام اسلامی امیدوار است.

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
کارگروه انتقادی علوم انسانی با حضور استاد متقیان عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم
کارگاه آموزشی سه روزه با عنوان "کارگروه انتقادی علوم انسانی"

a