گزارش تصویری

  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
  • http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png

اخبار مرکز

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
آشنایی با موسیقی قرآن
با حضور استاد محمدجوادی خطیب توانمند و قاری برجسته قرآن کریم

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
کارگاه آموزشی کار تشکیلاتی
کارگاه آموزشی کار تشکیلاتی با حضور استاد جلوانی نویسنده کتاب "به توان تشکیلات" در تاریخ پنج شنبه 9 اسفند 97 در سالن چمران دانشکده علوم برگزار گردید.

a

http://shahrekord.hodat.ir/uploads/no-picture-thumbnail.png
کارگاه آموزشی سواد رسانه
کارگاه آموزشی "سواد رسانه" با حضور استاد یگانگی در روز پنج شنبه مورخ 9 اسفند 97 از طرف حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز شهرکرد در سالن چمران دانشکده علوم برگزار گردید.

a